Natječaj za priču: Empress of the Damned Housework

Natječaj za feminističku kratku priču spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku

Tko to radi?

Izdavač je mali britanski izdavac Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF priča na engleskom jeziku.

Zbirku Kontakt je originalno objavila udruga SFera povodom znanstveno-fantastične konvencije  Kontakt – Eurocon & SFeraKon 2012, održane u Zagrebu 2012. godine.

Zbirku uređuje Mihaela-Marija Perković, su-urednica zbirke “Zlatni zmajev svitak”, prve zbirke hrvatskih fantasy priča (SFera, 2008.) i urednica romana “Prolaz za divljač” (SFera, 2015.) Ive Šakić Ristić, i “Izazov krvi” (SFera, 2017.) Vesne Kurilić na hrvatskom jeziku te romana “Dragon’s Prize” Maye Starling na engleskom jeziku.

Kakve priče očekujete?

Tražimo priče u žanru spekulativne fikcije na engleskom jeziku sa snažnim feminističkim i žanrovskim elementom, poput priče Tatjane Jambrišak “Budna među zvijezdama” koja je poslužila kao nadahnuće za zbirku “Empress of the Damned Housework”.

Termin spekulativna fikcija objedinjuje znanstvenu fantastiku, fantasy sa svim podžanrovima te nadnaravni horor. Ne podrazumijeva magični realizam.

Bit će razmatrane samo prethodno neobjavljene priče te samo priče poslane na engleskom jeziku. Priče mogu prevedene ili napisane na engleskom.

Koliko duga mora biti priča?

Priče ne smiju biti duže od 5500 riječi ni kraće od 2500 riječi.

Kako formatirati priču?

Priče trebaju biti napisane na računalu i formatirane na sljedeći način:

  • Times New Roman, veličina slova 12 točaka
  • prored 2
  • margine 3 cm sa svih strana
  • tekst priče poravnan lijevo
  • prezime autorice/naslov priče/broj stranice gore desno (od 2. stranice)
  • posebno formatirana prva stranica u manuscript formatu (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa u gornjem lijevom uglu, ukupan broj riječi u desnom gornjem uglu, naslov priče velikim slovima u sredini stranice, centriran, ime i prezima autorice ispod naslova, centrirano; početak teksta priče dva reda ispod naslova)

Pogledaj primjer.

Priče trebaju spremljene u formatu .doc ili .docx.

Drugačije formatirane priče neće biti razmatrane.

Kako poslati priču?

Priče se šalju putem web forme na kojoj je nužno uploadati .doc ili .docx format.

Do kada mogu poslati priču?

Rok za slanje priča je 15. veljače 2019. u 23:59.
Radovi pristigli nakon navedenog roka neće se uzeti na razmatranje.

Mogu li poslati priču na hrvatskom?

Samo priče na engleskom ce biti razmatrane za objavu u zbirci.
U slučaju prijevoda, molimo da naznačite ime i prezime prevoditelja ili prevoditeljice.

Hoće li priče biti uređivane?

Od autorica prihvaćenih priča mogu se tražiti da uvaze uredničke intervencije te intervencije lektora izvornog govornika engleskog jezika.

Hoće li priče biti plaćene?

Da, svim autoricama prihvaćenih priča će za objavu prihvaćene priče u zbirci “Empress of the Damned Housework” biti ponuđen ugovor s izdavačem Wizard’s Towers Press. Prijevod se ne honorira.
Copyright na priču ostaje autoricama, a Wizard’s Tower Press za potrebe ovog natječaja kupuje engleska prava (English worldwide) za tiskano i elektronsko izdanje.

Comments

comments

7 thoughts on “Natječaj za priču: Empress of the Damned Housework

    1. Da, Culturenet je natječaj objavio tek nakon produženog roka, (s 15. 1. na 15. 2.) a zašto su, kao i vox feminae, stavili mail radije nego web formu znaju samo oni. 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.