Natje?aj za pri?u: Empress of the Damned Housework

Natje?aj za feministi?ku kratku pri?u spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku Tko to radi? Izdava? je mali britanski izdavac Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF pri?a na engleskom jeziku. Zbirku Kontakt je originalno objavila udruga SFera povodom znanstveno-fantasti?ne konvencije  Kontakt – Eurocon & SFeraKon 2012, održane u […]

Read More Natje?aj za pri?u: Empress of the Damned Housework