Natječaj za priču: Empress of the Damned Housework

Natječaj za feminističku kratku priču spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku Tko to radi? Izdavač je mali britanski izdavac Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF priča na engleskom jeziku. Zbirku Kontakt je originalno objavila udruga SFera povodom znanstveno-fantastične konvencije  Kontakt – Eurocon & SFeraKon 2012, održane u […]

Read More Natječaj za priču: Empress of the Damned Housework