Authors · Conventions · Croatia · Film · Rantalica · Scriptwriting · SF fandom · SFera · SFeraKon · Writing

Scenaristika i domaci film na SFeraKonu 2015

Filmski program na SFeraKonu svake je godine bogat i neobican, a vec i svi vrapci na grani znaju koliko smo slabi na domaca SF izdanja sedme umjetnosti. U petak cemo predstaviti novi SFerin s filmom povezani projekt - SFerin scenaristicki inkubator.  SFera je 2013. godine prijavila, a HAVC u 2014. podržao, scenaristicku radionicu koju je… Continue reading Scenaristika i domaci film na SFeraKonu 2015